The Legend of the Condor Heroes 2015: New Leads?

This is an update from last time’s post. Go here to check it out. Again, I know Baidu is NOT a reliable source for news since it’s like Wiki in a way. But it’s the other slim source I could get my hands on. The supposed leads are Wei Qian Xiang for Guo Jing and Zhang Rui as Yang Kang. The role of Huang Rong’s at a toss between Zhang Meng and Wu Qian. The rest of the characters are unknown still. The total episode is listed as 56. No surprise since it’s a long story and most of the series nowadays are like that anyway. I’m not going to pick on them for it.

Okay, so somewhat of new development. (Or I’m just plain late again, lol.) But honestly, if it’s a toss between Zhang Meng and Wu Qian, I would say I want to see Wu Qian in the role. Not that I don’t like Zhang Meng, but I just don’t see her as Huang Rong. Wu Qian has this freshness to her and how she has taken on a variety of roles that allow me to see her range. Of course, more waiting, but something to be excited about? (Or not, lol.)

The Braveness of the Ming: More Stills + BTS

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

The Braveness of the Ming: Other Characters

Wu Qian joined the cast awhile back. I just forgot to update, lol.

She will be portraying Tang Sai Er (唐賽兒).

Loved her in DOMD. Will be looking forward to see her performance.

Aside from that, more stills from the series.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

The Braveness of the Ming

Title / Tên: The Braveness of the Ming (錦衣夜行) / Cẩm Y Dạ Hành

Adapted From / Chuyển Thể Từ : Jin Yi Ye Xing (錦衣夜行) by Yue Guan (月关) / Cẩm Y Dạ Hành của Nguyệt Quan

Episode Count / Tổng Số Tập: 30 Episodes / Tập

Episode Length / Tổng Số Phút Trong Một Tập: 45 Minutes / Phút

Genre / Thể Loại: Ancient, Historical, Wuxia, Idol / Cổ Trang, Lịch Sử, Võ Hiệp, Thần Tượng

Airing / Thời Gian Phát Sóng: 2016

Director(s) / Đạo Diễn: Zhong Shu Jia (钟澍佳), Liang Sheng Quan (梁胜权) / Chung Thụ Giai, Lương Thắng Quyền

Screenwriter / Biên Kịch: Bai Yi Cong (白一骢) / Bạch Nhứt Thông

Producer(s) / Giám Chế: Yang Fan (杨钒), Lin Guo Hua (林国华) / Dương Phàm, Lâm Quốc Hoa

Production Companies / Công Ty Sản Xuất: Shanghai Juxin Media Creativity Co., Ltd., LeTV, Guizhou TV / Thượng Hải Kịch Tâm Văn Hóa Sáng Ý Hữu Hạn Công Ty, Liên Mạng Lạc Thị, Vệ Tinh Quý Châu

Broadcasting Channels / Đài Truyền Hình Phát Sóng: Guizhou TV, LeTV /  Vệ Tinh Quý Châu, Liên Mạng Lạc Thị

Plot Summary / Tình Tiết: At the beginning of the Ming dynasty,  Commoner Xia Xun accidentally strike a wealthy merchant and scholar Yang Xu. Becoming a pawn within JinYiWei, witnessing and monitoring how Zhang Shi San and the others had treated him so cruelly, he wanted to rise up against them to protect himself and the citizens. At the same time, he also met with his future wife, Xie Yu Fei. The two started off as a bickering couple. Not long after while traveling back to his home town, Xia Xun was chased by JinYiWei, but was saved by Xi Men Jing and Ji Gang. The three of them just met but were like old friends so they became sworn brothers. Afterward, the three of them unknowingly saved Prince Yan and his wife along with the princess. Xia Xun’s abilities had aroused the attention of the two leaders of JinYiWei, Bai Yi Xia and Luo Ke Di. Through his training with Bai Yi Xia and Luo Ke Di, Xia Xun became one of the best of JinWeiYi. After Zhu Yun Wen became king, he implemented the plan of centralizing his power by getting rid of some outer forces. With a heart that cherished his country, Xia Xun didn’t want to see his fellow citizens suffering from any more pain, so he decided to assist Prince Yan in becoming king. He and Ji Gang collaborated perfectly alongside Prince Yan. After Prince Yan became king, they both contributed majorly. / Đầu nhà Minh, bình dân Hạ Tầm lỡ tay đánh chết phú thương tú tài Dương Húc. Biến thành con cờ của Cẩm Y Vệ, chứng kiến và giám sát Trương Thập Tam và những người khác đối sử với y bằng những thủ đoạn cay độc, y quyết định tự bảo vệ và trừ hại cho dân. Đồng thời, y đã gặp được người vợ tương lai là Tạ Vũ Phi. Hai người bắt đầu từ một cập hoan hỷ hoan gia. Không lâu về sau trong lúc đang trên đường đi về cố hương, Hạ Tầm bị Cẩm Y Vệ truy đuổi, nhưng được Tây Môn Tĩnh và Kỷ Cương cứu giúp. Ba người mới gặp mà đã như bạn cũ nên đã kết bái thành huynh đệ. Sau đó ba người vô ý cứu được vợ chồng của Yên Vương và quận chúa. Năng lực của Hạ Tầm đã gợi sự chú ý của hai người lãnh đầu của Cẩm Y Vệ là Bạch Nhứt Hạ và La Khắc Địch. Trải qua sự đào tạo của Bạch Nhứt Hạ và La Khắc Địch, Hạ Tầm đã trở thành một người ưu tú của Cẩm Y Vệ. Sau khi Chu Doãn Văn đăng cơ đã bắt đầu chính sách triệt phiên. Một lòng lo cho quốc gia giống như Hạ Tầm, vì không không muốn bá tánh phải chịu thêm khốn khổ nên quyết định giúp Yên Vương đăng cơ. Y và Kỷ Cương ở bên cạnh Yên Vương phối hợp thiệt hoàn mỹ. Sau khi Yên Vương đăng cơ, họ đã có cống hiến rất lớn.

Hans Zhang Han (张翰) as Xia Xun (夏浔) and Yang Xu (杨旭) / Trương Hàn vai Hạ Tầm và Dương Húc. Xia Xun assisted Zhu Di in gaining his power, making it one of his greatest accomplishments. Whether it was the Jingnan Rebellion, moving the capital and making changes, or fighting against the Mongolians, seven times traveling to Nanyang, Xia Xun was involved in all those movements. Furthermore, he had left a deep mark within the course of history. / Hạ Tầm phò tá Chu Đệ, để lại một sự tích vĩ đại. Dù là Tĩnh Nạn triệt phiên, dời đô tu điển, hoặc là ngũ chinh Mông Cổ, thất hạ Nam Dương, Hạ Tầm đều tham dự vào. Hơn nữa, đã khắc lên một dấu rất sâu vào quá trình của lịch sử.

Park Ming Young (朴敏英) as Xie Yu Fei (谢雨霏) | Xie Lu Ti (谢露缇) / Phác Mẫn Anh vai Tạ Vũ Phi | Tạ Lộ Đề. Xia Xun’s wife. They had been through many trials and tribulations together, and was a bickering couple. Xie Yu Fei’s original name was Xie Lu Ti. Self-named Yu Fei, nicknamed as Xie Xie. Yang Xu’s future wife. A member of the Xie family within the Chen county. However, during her time, the economic condition of the family deteriorated. At the time her parents passed away one after another, her brother’s leg was broken hence not allowing him to become an official, Xie Yu Fei had to face with many livelihood pressures. / Vợ của Hạ Tầm. Họ là một đôi cùng trải qua hoạn nạn và cũng là một cập hoan gia hoan hỷ. Tạ Vũ Phi tên thiệt là Tạ Lộ Đề. Cô tự đặc là Vũ Phi, còn biệt danh là Tạ Tạ. Vợ tương lai của Dương Húc. Là người của Tạ gia ở Trần quận. Nhưng tới thời của cô ta thì gia đạo suy đồi. Lúc cha mẹ lần lượt mất đi, đại ca lại bị gẫy chân nên đã mất đi cơ hội làm quan, Tạ Vũ Phi phải đối diện với bao nhiêu áp lực trong sinh hoạt của cuộc sống.

Jeremy Jones (徐正曦) as Xi Men Jing (西门靖) / Từ Chính Hy vai Tây Môn Tĩnh. Xia Xun’s sworn brother. Very resourceful and well connected, very smooth and slick with a tactful attitude, very experienced in dealing with situations. He was also a very well known medic. Furthermore, his reputation at Yanggu County was also quite good. To say the very least, no one had ever heard anything about him bullying others, committing any crimes, or it would be impossible for such a graceful person like him to do such things. However, his position within JinYiWei was passed on to him by his father. / Người huynh đệ kết bái của Hạ Tầm, Tây Môn đại quan nhân, trường tụ thiện vũ, bát diện lung linh, thủ đoạn viên hoạt, hành sự lão thành. Bản thân còn nghề phụ là một danh y. Tại Huyện Dương Cốc, thanh danh không tệ. Nói tóm lại, chưa ai nghe qua hắn đã làm những chuyện như hà hiếp dân lành hoặc những chuyện xấu như tác gian phạm khoa. Nếu có, thì đâu phải là một người thanh nhã nữa. Nhưng mà trong Cẩm Y Vệ, thân phận của hắn là từ phụ thân truyền lại cho.

Wei Qian Xiang (魏千翔) as Ji Gang (纪纲) / Ngụy Thiên Tường vai Kỷ Cương. Xia Xun’s sworn brother. Just arrived at the town, self-practiced material arts, having achieved a higher level within his martial arts. He valued fame. Have a strong bond with Gao Xian Ning. Afterward, he (Gao Xian Ning) was expelled from the town. At the time that Gao Xian Ning was on his study travelling journey, Ji Gang accompanied him. However, they ended up stumbling upon the situation with Qiu Qiu kidnapping females at Putai County. Ji Gang, Xia Xun, and the others join forces, executing a plan in order to capture Qiu Qiu. Because of that, he acquired quite a bit of fame. / Người huynh đệ kết bái của Hạ Tầm. Mới tới tỉnh thành, tự luyện tập võ, nhứt thân quyền thuật đạt được võ công thiệt cao. Là người háo danh. Với Cao Hiên Ninh có giao tình thâm hậu. Sau đó Cao Hiên Ninh bị đuổi khỏi thị trấn. Trong lúc Cao Hiên Ninh đi du học, Kỷ Cương đã đi theo làm bạn đồng hành. Nhưng họ lại gặp được chuyện Cừu Thu bắt cóc dân nữ tại Huyện Bồ Đài. Kỷ Cương, Hạ Tầm và những người khác liên thủ, cùng thi hành mưu kế để bắt Cừu Thu. Vì vậy nên hắn mới có được không ít tiếng tâm.

Tony Chen (陳昊) as Zhu Di (朱棣) / Trần Hạo vai Chu Đệ. Hongwu Emperor’s fourth son, Prince Yan. After the Jingnan Rebellion, became Yongle Emperor, started the Yongle ShengShi movement. / Người con thứ tư của Minh Thái Tổ, Yên Vương. Sau cuộc Chiến Dịch Tĩnh Nạn, lên làm Vĩnh Lạc Hoàng Đế, khởi đầu Vĩnh Lạc Thịnh Thế.

Maggie Siu (邵美琪) as Empress Xu (徐皇后) / Thiệu Mỹ Kỳ vai Từ hoàng hậu. The first wife of Yongle Emperor. The oldest daughter of Xu Da, one of the veterans whom helped establish the country. / Vợ chánh của Minh Thành Tổ Chu Đệ. Con gái lớn của khai quốc công thần Từ Đạt.

Cecilia Boey (宋妍菲) as Xu Miao Jin (徐妙锦) | Ming Er (茗儿) / Tống Nghiên Phi vai Từ Diệu Cẩm | Minh Nhi. Little Princess Xu Miao Jin, nicknamed Xu Ming Er, Xu Da’s fourth daughter. Prince Yan’s wife’s sister. / Tiểu Quận Chúa Từ Diệu Cẩm, biệt danh Từ Minh Nhi, con thứ tư của Từ Đạt. Là muội muội của vương phi của Yên Vương.

Guo Zi Qian (郭子千) as Peng Zi Qi (彭梓祺) / Quách Tử Thiên vai Bành Tử Kỳ. The daughter of the Peng family from Qingzhou. Have an older twin brother. Acquired a strong set of martial arts skills. Used the saber technique from WuHu DuanMenDao.  / Thanh Châu Bành gia chi nữ. Có một người anh sinh đôi. Có một thân võ nghệ giỏi. Sử dụng đao pháp của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao.

Liu Chang De (刘长德) as Luo Ke Di (罗克敌 ) / Lưu Trường Đức vai La Khắc Địch. In charge of JinYiWei / Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ.

Hao Ze Jia (郝泽嘉) as Bai Yi Xia (白一夏) / Hác Trạch Gia vai Bạch Nhứt Hạ. In charge of JinYiWei / Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ.

Wu Qian (吴倩) as Tang Sai Er (唐賽兒) / Ngô Sảnh vai Đường Tái Nhi. Devious, full of youth, full of wit ‘little fairy’ Tang Sai Er. Although she could be a very cute little girl, but she is extremely experienced within the jianghu realm. / Cổ linh tinh quái, thanh xuân mãn dật, thông minh lanh lợi “tiểu tiên nữ” Đường Tái Nhi. Tuy rằng cô ta có thể là một cô gái rất dễ thương, nhưng kinh nghiệm giang hồ rất là lão thành.

Huang Zi Xi (黄梓熙) as Su Ying (苏颖) / Huỳnh Tử Hy vai Tô Dĩnh. She was sent by Xie Yu Fei to Shuang Yu Islands to become the clan leader’s wife in order to help others. / Được Tạ Vũ Phi phái tới Đảo Song Tử để đảm nhiệm chức bang chủ phu nhân để biểu dương chánh nghĩa.

Jang Hyuk (张赫) as Zhu Yun Wen (朱允炆) / Trương Hách vai Chu Doãn Văn. JianWen Emperor / Kiến Văn Đế.

Zhao Chong Yue (赵崇越) as Xu Zeng Shou (徐增寿) / Triệu Sùng Việt vai Từ Tăng Thọ. The youngest son of Xu Da, Zhu Di’s brother in law. / Con trai út của Từ Đạt, em vợ của Chu Đệ.

Yin Han (殷晗) as Consort Ning (宁王妃) / Ân Hàm vai Ninh Vương Phi. The daughter of Zhang Tai, a military commander. / Con gái của Binh Mã Chỉ Huy Trương Thái.

Qu Zhe Ming (曲哲明) as Zhu Gao Xu (朱高煦) / Khúc Triết Minh vai Chu Cao Húc. Zhu Di’s son / Thứ tử của Chu Đệ.

Wang Xiu Zhu (王秀竹) as Xiao Ying (小樱) / Vương Tú Trúc vai Tiểu Anh.

Howie Huang (黄文豪) as Zhu Yuan Zhang (朱元璋) / Huỳnh Văn Hào vai Chu Nguyên Chương. Hongwu Emperor / Minh Triều Khai Quốc Hoàng Đế.

Marco Li (李耀景) as Feng Xi Hui (冯西辉) / Lý Diệu Cảnh vai Phùng Tây Huy. JinYiWei / Cẩm Y Vệ.

Wang Guan (王冠) as Zhang Shi San (张十三) / Vương Quán vai Trương Thập Tam.

Sources: Baidu, Shagnhai Juxin Media Creativity Co., Ltd., and The Braveness of the Ming’s Official Weibo

Go here for the Viet version of the novel.

*All translations were done by DTLCT, so if you decided to share elsewhere, please credit (or link back to blog). (You can take out one language or the other to your likings.)

**All images credits are as follow: Hans Zhang’s Official Weibo, Hans Zhang’s Studio’s Official Weibo, The Braveness of the Ming’s Official Weibo

Status of Drama Watching IV

This is an overdue update since the last time I updated was in 2011. YES, you read it right. 2011! What in the world was I thinking in delaying, right? But life happened. Then I totally neglected this because of how I was relying on the ‘task list’ on the front page. But I thought I go ahead with it anyway, even if years later. I’ll try to update more frequent from now on.

Past Dramas:

 • A Great Way To Care II – It went downhill but what could I expect?
 • Angel Lover – Who knew I finally finished a Ming Dao series, right? NOT that I’m saying it’s bad. Just that I’m juggling too much that I sometimes feel bad, especially for some of the older dramas.
 • Be Home For Dinner – Long gone and don’t care for it anymore but placing in as another update.
 • Black Heart, White Soul – My last Roger series.
 • Borrow Your Love – My last Dylan drama. Episode summaries are done.
 • BOSS Seasons 1 & 2 – Yes, finished that ages ago but just want to place it in as part of the update as well.
 • Detective Tang Lang – Yeah, love it. But I swear I’m totally placing it aside for now, lol.
 • Falling – I almost forgot about this one.
 • Father’s Desire – Short and heartwarming. Just keeping it real.
 • Fondant Garden – Hmmmm.
 • Forensic Heroes III – Ah, the memories, lol.
 • Gentle Mercy – Enjoyable although also quite frustrating at times.
 • Home Run – Short and nice.
 • iHero – Yes, I placed in ‘placeholder’ posts. Then I had to go back and update. That kept me grounded for now. I’ll try harder to update. But can’t promise. Because of my schedule mostly.
 • Ji Gong 1995 – So in love with it! I’m up for another round of re-watching! LOL! Not kidding, it’s that addicting.
 • Just Singing And Dancing – I kept debating whether to go back and do episode summaries. But I’m just settling for some discussion posts for now.
 • King Maker – Really good and intriguing. But I got lazy with doing reviews, lol.
 • Legend of Star Apple – This will have the same fate as LT, I’ll post in ‘placeholder’ posts on Fridays so that it’s there and I’m forced to work in filling the gaps instead of procrastinating. Notice that I only summarize the main couple’s happenings for this one. YES, a very biased version of the drama. But I sort of don’t care for other stuffs and would like to continue that way. It takes the edge of frustration and boredom out of my watching. It also allows me to not pause all the time. Of course when more serious stuffs come into play, I’ll try to elaborate more. As of now, it’s that.
 • Liao Zhai 2014 – Yes, finished recently.
 • Li Wei’s Resignation – Hilarious and entertaining for the most part. There were draggy parts, but the humor and wit made up for it. Not to mention Paul Chun was the main guy and Deric Wan rounded up the comedy side as his somewhat crazy son.
 • Love Together (愛讓我們在一起)  – I finished with watching this already, ages back, in fact. But I kept holding back on episode summaries. But I got a solution at long last. I’ll put in a ‘placeholder’ posts so I’m forced to do it faster from now on. It’s going to post in its Monday slot, like intended at the beginning.
 • Madame White Snake (SETTV) – This is my last Ehlo drama. Quite enjoyable and loved him.
 • Master of Play – Wow, I didn’t realize it had been that long.
 • Only You (TVB version) – Okay, I think I posted like 2 episodes of this already? I was kind of lazy to continue on with the summary. But whenever it is I would pick it up, I’ll make sure to do the summary. At least finish it. I swear it has been soooo long so I already forgotten some stuffs, even with some notes I placed in while watching. So maybe a re-watch later to refresh my mind? Not sure. Might consider ‘placeholder’ posts for this one as well to push things forward a bit.
 • Mei Ren Long Tang – OMG, very enjoyable series for me. For once, I could say that I’m already done with the episode summaries. Holding back have its benefits?
 • Night Rose – Cute! Was I the only one whom thought it was cute?
 • Peak Times – I so need to go back and do episode summaries and caps! It would be fun! We’ll see.
 • Sisters (姊妹) – Along the way, it I had to put it on hold on and off. But I was glad I carried through. Because some of the things in the ending made it epic. Even if one of my favorite characters ended up in a quite tragic fate.
 • Rear Mirror – My last Wayne series.
 • Shen Yi Da Dao Gong 2013 – I want part 2.
 • The Dangerous City – Interesting short drama.
 • The Days of Days – Loved Sunny and Sonija in there. Just hated the other parts of the story that made Raymond Wong and Vivien Yeo seemed like senseless characters.
 • The Deer and the Cauldron 2014 – Yes, I managed to finish it awhile back. One of the new adaptations I actually watched and enjoyed, considering how it’s from the same team as the ones whom made the new version of DGSD.
 • The Demi-Gods and Semi-Devils 2013 – Finally a version I truly like. It’s all in the review so I won’t repeat here.
 • The Kind of Yesterday and Tomorrow – So long ago but really enjoyable.
 • The Legend and the Hero – I can’t believe I survived this but yeah.
 • The New World (新世界) – Although I was very disappointed in the ending and some of the repetitve stuffs (like I mentioned in different posts about the drama), I was glad I watched it. There were still some good things about it. So yeah, episode summaries finished already, lol.
 • The Legend of Dragon Pearl – Ridiculously amusing.
 • When Dolphin Met Cat – Frustrating on many levels but I just had to dive in, lol.
 • True Love 365 – The last Qiao Qiao drama that I watched fully and enjoyed.
 • When Heaven Burns – So long ago. Or it seemed that way to me with TVB series.
 • Xiao Hai Da Ren – Just epic!
 • Yours Fatefuly – The last Kingone drama that I actually watched fully.
 • Yuan Lai Wo Bu Shuai – So fun to watch at times. The randomness of old school days. Even if the later parts made me kind of mad, still enjoyed it as an overall.

Current Dramas:

 • Disclosed – Episode 2 – I was checking testing to see how it was before diving in for real later.
 • Dong Jiang Heroes – Episode 21 – This is actually my #1 priority. I had to stop because stuffs got deleted. But I’m back on track now. Just need to find time. After this, I might jump back to Monga Yao Hui or Love Family, whichever one I feel like it.
 • Empress Conquers (天后之征) – Episode 3 – I had to jump back and watch part 1 since I didn’t really get what was going on. AND yes, this saga is more along of the controversial side, not typical idol dramas. So some might not be able to handle it.
 • Father and Son (父與子) – Episode 12 – Yes, after 4 years and I’m still only at 12. It’s on and off for me since I got quite frustrated with some characters so yeah. I couldn’t believe I made it up to 12 either, lol. It’s like about 2 hours in episode so yeah. A bit trying. But I knew what I was getting myself into so can’t complain much, lol. Just watching it slowly in the background.
 • Galileo II – Episode 2 – I currently am halting this since I got a bit disappointed. Not giving up though.
 • Garden of Life – Episode 2 – Will go back to this one day. LOL!
 • Home (回家) – Episode 2 – I meant to continue this. It’s just that I need to clear off my list first.
 • IUUI – Episode 2 – I ended up jumping back to do episode reviews, that’s why I took so long.
 • Liao Zhai III – Episode 2 – YES, I hunted this down to catch up on as well. Watching it on and off so reviews will be delayed.
 • Love Family – Episode 9 –  I was surprised that it caught on with me so fast. But I had to put it aside for now to finish some others first.
 • Lucky Touch – Episode 2 – Yes, I need to go back to this.
 • Monga Yao Hui – Episode 3 – I finally got a hold of this and started watching. It’s actually quite intriguing. Will try to find time for it.
 • Sunshine Angel – Episode 2 – I started watching but like the other ones, had to halt.
 • The Four 2013 – Episode 15 – Yes, I was slowing down to wait for new episodes. So will come back to discuss when I get further along the way OR be done with it. Whichever comes first.
 • The War of Beauties – Episode 15 – I had to halt this since it got very frustrating. Will try to get back in it and watch past that.
 • Tong Flowers Love – Episode 2 – I totally forgot about this one, but yes, had watched it, somewhat.

Upcoming Dramas:

 • 7 Friends – I want to watch just for kicks, lol.
 • Aquarius – YES, I have a lot on my list yet still looking forward to new dramas.
 • Biao Men/ The Great Protector – I know it already aired. But I need to put it here as a note for myself.
 • City of Angels – Qiao Zhen Yu! LOL!
 • Dan Shen You Yue aka Single & Still Dating – Come on! I can’t believe we have to wait until the end of the year for this.
 • Full Moon, Curved Saber 2012 – OMG, please release this sometime in my lifetime. Some of the dramas from 2013 finally aired. Why can’t this one air faster?
 • Fu Rong Jin – Mostly because of Eric Huang, but we’ll see.
 • Murphy’s Law of Love – Aside from the stupid, overly corny beginning and an attempt to milk and/or shoved some drama into our throats again, I wanted to watch it for Danson and Li Jia Ying.
 • RPOGE – If I have time.
 • TiAmo Chocolate – Although it’s not so high on my list anymore BUT I hate to pass a Van Ness and Joanne collaboration.
 • The Crossing Hero – Not sure if I would carry through but might check it out.
 • The Four Horsemen – Dou Hua Mei! And I don’t mind the rest of the cast.
 • The Lost Tomb – I need to make time.
 • The Queen – Yeah, I let this one slip by too. So need to jump back and watch.
 • The Way We Were – Yes, I wanted to watch this. But look at my ‘current’ list already piling up, LOL!
 • Women on the Breadfruit Tree – Just because, lol.

On-Hold – STILL:

 • Autumn’s Concerto – I thought I had resurrected my excitement to continue watching but the buzz died down again so it’s still suffering on my list.
 • Channel X – Too long ago but I’m still planning to watch it in the future.
 • Chinese Paladin III – I took out the episode summaries already and decided to do a more detailed version instead of just a vague report. So yeah. Will take awhile though.
 • Evil Spirit 05 – Episode 3 – Unfortunately, I had to halt this after just several episodes because it was boring me to death. Sadly.
 • Love Buffet – Not too high on my list right now, since I have other things to watch.
 • They Are Flying – Still in the loop.
 • Zhong Wu Yan – Still in exile. I don’t think I need to explain anymore.
 • Xiao Ao Jiang Hu 2012 – I would love to watch it faster! BUT it’s annoying me to the point of infuriating. Then I had to fast forward too much so yeah.

Cancelled:

 • Come Home Love – Sorry, I had to quit after like 432 episodes. It’s driving me insane with the plot getting lamer and lamer. So yeah. Such a shame though since it has great potential. If only they didn’t get greedy. On one hand, I love the majority of the cast. On the other hand, I just want to end already if they can’t come up with decent material.
 • Love Keeps Going – NOT so interested in it after several scenes. Yes, people are probably thinking I’m extreme with only several scenes BUT that’s my patience for dramas nowadays, especially when it’s trying too hard. NOT blaming the cast. It’s just that some of the dramas just suffer from constant repetitive path. Or more like producers kept choosing the similar books to turn into TV dramas.

What do you make of those lists, eh? YES, it’s epic long. But like I said before, it was since 2011. And I do know some were repeated/listed again since I did mark progresses with my end of year updates, but this is about dramas only so I thought it was not too over to include ’em all. I’ll try to remember and update more often so it wouldn’t be such a clutter in the future. I sure hope so! LOL!

Until next time…