The Braveness of the Ming: More Stills + BTS

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

The Braveness of the Ming: Other Characters

Wu Qian joined the cast awhile back. I just forgot to update, lol.

She will be portraying Tang Sai Er (唐賽兒).

Loved her in DOMD. Will be looking forward to see her performance.

Aside from that, more stills from the series.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

The Braveness of the Ming

Title / Tên: The Braveness of the Ming (錦衣夜行) / Cẩm Y Dạ Hành

Adapted From / Chuyển Thể Từ : Jin Yi Ye Xing (錦衣夜行) by Yue Guan (月关) / Cẩm Y Dạ Hành của Nguyệt Quan

Episode Count / Tổng Số Tập: 30 Episodes / Tập

Episode Length / Tổng Số Phút Trong Một Tập: 45 Minutes / Phút

Genre / Thể Loại: Ancient, Historical, Wuxia, Idol / Cổ Trang, Lịch Sử, Võ Hiệp, Thần Tượng

Airing / Thời Gian Phát Sóng: 2016

Director(s) / Đạo Diễn: Zhong Shu Jia (钟澍佳), Liang Sheng Quan (梁胜权) / Chung Thụ Giai, Lương Thắng Quyền

Screenwriter / Biên Kịch: Bai Yi Cong (白一骢) / Bạch Nhứt Thông

Producer(s) / Giám Chế: Yang Fan (杨钒), Lin Guo Hua (林国华) / Dương Phàm, Lâm Quốc Hoa

Production Companies / Công Ty Sản Xuất: Shanghai Juxin Media Creativity Co., Ltd., LeTV, Guizhou TV / Thượng Hải Kịch Tâm Văn Hóa Sáng Ý Hữu Hạn Công Ty, Liên Mạng Lạc Thị, Vệ Tinh Quý Châu

Broadcasting Channels / Đài Truyền Hình Phát Sóng: Guizhou TV, LeTV /  Vệ Tinh Quý Châu, Liên Mạng Lạc Thị

Plot Summary / Tình Tiết: At the beginning of the Ming dynasty,  Commoner Xia Xun accidentally strike a wealthy merchant and scholar Yang Xu. Becoming a pawn within JinYiWei, witnessing and monitoring how Zhang Shi San and the others had treated him so cruelly, he wanted to rise up against them to protect himself and the citizens. At the same time, he also met with his future wife, Xie Yu Fei. The two started off as a bickering couple. Not long after while traveling back to his home town, Xia Xun was chased by JinYiWei, but was saved by Xi Men Jing and Ji Gang. The three of them just met but were like old friends so they became sworn brothers. Afterward, the three of them unknowingly saved Prince Yan and his wife along with the princess. Xia Xun’s abilities had aroused the attention of the two leaders of JinYiWei, Bai Yi Xia and Luo Ke Di. Through his training with Bai Yi Xia and Luo Ke Di, Xia Xun became one of the best of JinWeiYi. After Zhu Yun Wen became king, he implemented the plan of centralizing his power by getting rid of some outer forces. With a heart that cherished his country, Xia Xun didn’t want to see his fellow citizens suffering from any more pain, so he decided to assist Prince Yan in becoming king. He and Ji Gang collaborated perfectly alongside Prince Yan. After Prince Yan became king, they both contributed majorly. / Đầu nhà Minh, bình dân Hạ Tầm lỡ tay đánh chết phú thương tú tài Dương Húc. Biến thành con cờ của Cẩm Y Vệ, chứng kiến và giám sát Trương Thập Tam và những người khác đối sử với y bằng những thủ đoạn cay độc, y quyết định tự bảo vệ và trừ hại cho dân. Đồng thời, y đã gặp được người vợ tương lai là Tạ Vũ Phi. Hai người bắt đầu từ một cập hoan hỷ hoan gia. Không lâu về sau trong lúc đang trên đường đi về cố hương, Hạ Tầm bị Cẩm Y Vệ truy đuổi, nhưng được Tây Môn Tĩnh và Kỷ Cương cứu giúp. Ba người mới gặp mà đã như bạn cũ nên đã kết bái thành huynh đệ. Sau đó ba người vô ý cứu được vợ chồng của Yên Vương và quận chúa. Năng lực của Hạ Tầm đã gợi sự chú ý của hai người lãnh đầu của Cẩm Y Vệ là Bạch Nhứt Hạ và La Khắc Địch. Trải qua sự đào tạo của Bạch Nhứt Hạ và La Khắc Địch, Hạ Tầm đã trở thành một người ưu tú của Cẩm Y Vệ. Sau khi Chu Doãn Văn đăng cơ đã bắt đầu chính sách triệt phiên. Một lòng lo cho quốc gia giống như Hạ Tầm, vì không không muốn bá tánh phải chịu thêm khốn khổ nên quyết định giúp Yên Vương đăng cơ. Y và Kỷ Cương ở bên cạnh Yên Vương phối hợp thiệt hoàn mỹ. Sau khi Yên Vương đăng cơ, họ đã có cống hiến rất lớn.

Hans Zhang Han (张翰) as Xia Xun (夏浔) and Yang Xu (杨旭) / Trương Hàn vai Hạ Tầm và Dương Húc. Xia Xun assisted Zhu Di in gaining his power, making it one of his greatest accomplishments. Whether it was the Jingnan Rebellion, moving the capital and making changes, or fighting against the Mongolians, seven times traveling to Nanyang, Xia Xun was involved in all those movements. Furthermore, he had left a deep mark within the course of history. / Hạ Tầm phò tá Chu Đệ, để lại một sự tích vĩ đại. Dù là Tĩnh Nạn triệt phiên, dời đô tu điển, hoặc là ngũ chinh Mông Cổ, thất hạ Nam Dương, Hạ Tầm đều tham dự vào. Hơn nữa, đã khắc lên một dấu rất sâu vào quá trình của lịch sử.

Park Ming Young (朴敏英) as Xie Yu Fei (谢雨霏) | Xie Lu Ti (谢露缇) / Phác Mẫn Anh vai Tạ Vũ Phi | Tạ Lộ Đề. Xia Xun’s wife. They had been through many trials and tribulations together, and was a bickering couple. Xie Yu Fei’s original name was Xie Lu Ti. Self-named Yu Fei, nicknamed as Xie Xie. Yang Xu’s future wife. A member of the Xie family within the Chen county. However, during her time, the economic condition of the family deteriorated. At the time her parents passed away one after another, her brother’s leg was broken hence not allowing him to become an official, Xie Yu Fei had to face with many livelihood pressures. / Vợ của Hạ Tầm. Họ là một đôi cùng trải qua hoạn nạn và cũng là một cập hoan gia hoan hỷ. Tạ Vũ Phi tên thiệt là Tạ Lộ Đề. Cô tự đặc là Vũ Phi, còn biệt danh là Tạ Tạ. Vợ tương lai của Dương Húc. Là người của Tạ gia ở Trần quận. Nhưng tới thời của cô ta thì gia đạo suy đồi. Lúc cha mẹ lần lượt mất đi, đại ca lại bị gẫy chân nên đã mất đi cơ hội làm quan, Tạ Vũ Phi phải đối diện với bao nhiêu áp lực trong sinh hoạt của cuộc sống.

Jeremy Jones (徐正曦) as Xi Men Jing (西门靖) / Từ Chính Hy vai Tây Môn Tĩnh. Xia Xun’s sworn brother. Very resourceful and well connected, very smooth and slick with a tactful attitude, very experienced in dealing with situations. He was also a very well known medic. Furthermore, his reputation at Yanggu County was also quite good. To say the very least, no one had ever heard anything about him bullying others, committing any crimes, or it would be impossible for such a graceful person like him to do such things. However, his position within JinYiWei was passed on to him by his father. / Người huynh đệ kết bái của Hạ Tầm, Tây Môn đại quan nhân, trường tụ thiện vũ, bát diện lung linh, thủ đoạn viên hoạt, hành sự lão thành. Bản thân còn nghề phụ là một danh y. Tại Huyện Dương Cốc, thanh danh không tệ. Nói tóm lại, chưa ai nghe qua hắn đã làm những chuyện như hà hiếp dân lành hoặc những chuyện xấu như tác gian phạm khoa. Nếu có, thì đâu phải là một người thanh nhã nữa. Nhưng mà trong Cẩm Y Vệ, thân phận của hắn là từ phụ thân truyền lại cho.

Wei Qian Xiang (魏千翔) as Ji Gang (纪纲) / Ngụy Thiên Tường vai Kỷ Cương. Xia Xun’s sworn brother. Just arrived at the town, self-practiced material arts, having achieved a higher level within his martial arts. He valued fame. Have a strong bond with Gao Xian Ning. Afterward, he (Gao Xian Ning) was expelled from the town. At the time that Gao Xian Ning was on his study travelling journey, Ji Gang accompanied him. However, they ended up stumbling upon the situation with Qiu Qiu kidnapping females at Putai County. Ji Gang, Xia Xun, and the others join forces, executing a plan in order to capture Qiu Qiu. Because of that, he acquired quite a bit of fame. / Người huynh đệ kết bái của Hạ Tầm. Mới tới tỉnh thành, tự luyện tập võ, nhứt thân quyền thuật đạt được võ công thiệt cao. Là người háo danh. Với Cao Hiên Ninh có giao tình thâm hậu. Sau đó Cao Hiên Ninh bị đuổi khỏi thị trấn. Trong lúc Cao Hiên Ninh đi du học, Kỷ Cương đã đi theo làm bạn đồng hành. Nhưng họ lại gặp được chuyện Cừu Thu bắt cóc dân nữ tại Huyện Bồ Đài. Kỷ Cương, Hạ Tầm và những người khác liên thủ, cùng thi hành mưu kế để bắt Cừu Thu. Vì vậy nên hắn mới có được không ít tiếng tâm.

Tony Chen (陳昊) as Zhu Di (朱棣) / Trần Hạo vai Chu Đệ. Hongwu Emperor’s fourth son, Prince Yan. After the Jingnan Rebellion, became Yongle Emperor, started the Yongle ShengShi movement. / Người con thứ tư của Minh Thái Tổ, Yên Vương. Sau cuộc Chiến Dịch Tĩnh Nạn, lên làm Vĩnh Lạc Hoàng Đế, khởi đầu Vĩnh Lạc Thịnh Thế.

Maggie Siu (邵美琪) as Empress Xu (徐皇后) / Thiệu Mỹ Kỳ vai Từ hoàng hậu. The first wife of Yongle Emperor. The oldest daughter of Xu Da, one of the veterans whom helped establish the country. / Vợ chánh của Minh Thành Tổ Chu Đệ. Con gái lớn của khai quốc công thần Từ Đạt.

Cecilia Boey (宋妍菲) as Xu Miao Jin (徐妙锦) | Ming Er (茗儿) / Tống Nghiên Phi vai Từ Diệu Cẩm | Minh Nhi. Little Princess Xu Miao Jin, nicknamed Xu Ming Er, Xu Da’s fourth daughter. Prince Yan’s wife’s sister. / Tiểu Quận Chúa Từ Diệu Cẩm, biệt danh Từ Minh Nhi, con thứ tư của Từ Đạt. Là muội muội của vương phi của Yên Vương.

Guo Zi Qian (郭子千) as Peng Zi Qi (彭梓祺) / Quách Tử Thiên vai Bành Tử Kỳ. The daughter of the Peng family from Qingzhou. Have an older twin brother. Acquired a strong set of martial arts skills. Used the saber technique from WuHu DuanMenDao.  / Thanh Châu Bành gia chi nữ. Có một người anh sinh đôi. Có một thân võ nghệ giỏi. Sử dụng đao pháp của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao.

Liu Chang De (刘长德) as Luo Ke Di (罗克敌 ) / Lưu Trường Đức vai La Khắc Địch. In charge of JinYiWei / Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ.

Hao Ze Jia (郝泽嘉) as Bai Yi Xia (白一夏) / Hác Trạch Gia vai Bạch Nhứt Hạ. In charge of JinYiWei / Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ.

Wu Qian (吴倩) as Tang Sai Er (唐賽兒) / Ngô Sảnh vai Đường Tái Nhi. Devious, full of youth, full of wit ‘little fairy’ Tang Sai Er. Although she could be a very cute little girl, but she is extremely experienced within the jianghu realm. / Cổ linh tinh quái, thanh xuân mãn dật, thông minh lanh lợi “tiểu tiên nữ” Đường Tái Nhi. Tuy rằng cô ta có thể là một cô gái rất dễ thương, nhưng kinh nghiệm giang hồ rất là lão thành.

Huang Zi Xi (黄梓熙) as Su Ying (苏颖) / Huỳnh Tử Hy vai Tô Dĩnh. She was sent by Xie Yu Fei to Shuang Yu Islands to become the clan leader’s wife in order to help others. / Được Tạ Vũ Phi phái tới Đảo Song Tử để đảm nhiệm chức bang chủ phu nhân để biểu dương chánh nghĩa.

Jang Hyuk (张赫) as Zhu Yun Wen (朱允炆) / Trương Hách vai Chu Doãn Văn. JianWen Emperor / Kiến Văn Đế.

Zhao Chong Yue (赵崇越) as Xu Zeng Shou (徐增寿) / Triệu Sùng Việt vai Từ Tăng Thọ. The youngest son of Xu Da, Zhu Di’s brother in law. / Con trai út của Từ Đạt, em vợ của Chu Đệ.

Yin Han (殷晗) as Consort Ning (宁王妃) / Ân Hàm vai Ninh Vương Phi. The daughter of Zhang Tai, a military commander. / Con gái của Binh Mã Chỉ Huy Trương Thái.

Qu Zhe Ming (曲哲明) as Zhu Gao Xu (朱高煦) / Khúc Triết Minh vai Chu Cao Húc. Zhu Di’s son / Thứ tử của Chu Đệ.

Wang Xiu Zhu (王秀竹) as Xiao Ying (小樱) / Vương Tú Trúc vai Tiểu Anh.

Howie Huang (黄文豪) as Zhu Yuan Zhang (朱元璋) / Huỳnh Văn Hào vai Chu Nguyên Chương. Hongwu Emperor / Minh Triều Khai Quốc Hoàng Đế.

Marco Li (李耀景) as Feng Xi Hui (冯西辉) / Lý Diệu Cảnh vai Phùng Tây Huy. JinYiWei / Cẩm Y Vệ.

Wang Guan (王冠) as Zhang Shi San (张十三) / Vương Quán vai Trương Thập Tam.

Sources: Baidu, Shagnhai Juxin Media Creativity Co., Ltd., and The Braveness of the Ming’s Official Weibo

Go here for the Viet version of the novel.

*All translations were done by DTLCT, so if you decided to share elsewhere, please credit (or link back to blog). (You can take out one language or the other to your likings.)

**All images credits are as follow: Hans Zhang’s Official Weibo, Hans Zhang’s Studio’s Official Weibo, The Braveness of the Ming’s Official Weibo

Status of Drama Watching IV

This is an overdue update since the last time I updated was in 2011. YES, you read it right. 2011! What in the world was I thinking in delaying, right? But life happened. Then I totally neglected this because of how I was relying on the ‘task list’ on the front page. But I thought I go ahead with it anyway, even if years later. I’ll try to update more frequent from now on.

Past Dramas:

 • A Great Way To Care II – It went downhill but what could I expect?
 • Angel Lover – Who knew I finally finished a Ming Dao series, right? NOT that I’m saying it’s bad. Just that I’m juggling too much that I sometimes feel bad, especially for some of the older dramas.
 • Be Home For Dinner – Long gone and don’t care for it anymore but placing in as another update.
 • Black Heart, White Soul – My last Roger series.
 • Borrow Your Love – My last Dylan drama. Episode summaries are done.
 • BOSS Seasons 1 & 2 – Yes, finished that ages ago but just want to place it in as part of the update as well.
 • Detective Tang Lang – Yeah, love it. But I swear I’m totally placing it aside for now, lol.
 • Falling – I almost forgot about this one.
 • Father’s Desire – Short and heartwarming. Just keeping it real.
 • Fondant Garden – Hmmmm.
 • Forensic Heroes III – Ah, the memories, lol.
 • Gentle Mercy – Enjoyable although also quite frustrating at times.
 • Home Run – Short and nice.
 • iHero – Yes, I placed in ‘placeholder’ posts. Then I had to go back and update. That kept me grounded for now. I’ll try harder to update. But can’t promise. Because of my schedule mostly.
 • Ji Gong 1995 – So in love with it! I’m up for another round of re-watching! LOL! Not kidding, it’s that addicting.
 • Just Singing And Dancing – I kept debating whether to go back and do episode summaries. But I’m just settling for some discussion posts for now.
 • King Maker – Really good and intriguing. But I got lazy with doing reviews, lol.
 • Legend of Star Apple – This will have the same fate as LT, I’ll post in ‘placeholder’ posts on Fridays so that it’s there and I’m forced to work in filling the gaps instead of procrastinating. Notice that I only summarize the main couple’s happenings for this one. YES, a very biased version of the drama. But I sort of don’t care for other stuffs and would like to continue that way. It takes the edge of frustration and boredom out of my watching. It also allows me to not pause all the time. Of course when more serious stuffs come into play, I’ll try to elaborate more. As of now, it’s that.
 • Liao Zhai 2014 – Yes, finished recently.
 • Li Wei’s Resignation – Hilarious and entertaining for the most part. There were draggy parts, but the humor and wit made up for it. Not to mention Paul Chun was the main guy and Deric Wan rounded up the comedy side as his somewhat crazy son.
 • Love Together (愛讓我們在一起)  – I finished with watching this already, ages back, in fact. But I kept holding back on episode summaries. But I got a solution at long last. I’ll put in a ‘placeholder’ posts so I’m forced to do it faster from now on. It’s going to post in its Monday slot, like intended at the beginning.
 • Madame White Snake (SETTV) – This is my last Ehlo drama. Quite enjoyable and loved him.
 • Master of Play – Wow, I didn’t realize it had been that long.
 • Only You (TVB version) – Okay, I think I posted like 2 episodes of this already? I was kind of lazy to continue on with the summary. But whenever it is I would pick it up, I’ll make sure to do the summary. At least finish it. I swear it has been soooo long so I already forgotten some stuffs, even with some notes I placed in while watching. So maybe a re-watch later to refresh my mind? Not sure. Might consider ‘placeholder’ posts for this one as well to push things forward a bit.
 • Mei Ren Long Tang – OMG, very enjoyable series for me. For once, I could say that I’m already done with the episode summaries. Holding back have its benefits?
 • Night Rose – Cute! Was I the only one whom thought it was cute?
 • Peak Times – I so need to go back and do episode summaries and caps! It would be fun! We’ll see.
 • Sisters (姊妹) – Along the way, it I had to put it on hold on and off. But I was glad I carried through. Because some of the things in the ending made it epic. Even if one of my favorite characters ended up in a quite tragic fate.
 • Rear Mirror – My last Wayne series.
 • Shen Yi Da Dao Gong 2013 – I want part 2.
 • The Dangerous City – Interesting short drama.
 • The Days of Days – Loved Sunny and Sonija in there. Just hated the other parts of the story that made Raymond Wong and Vivien Yeo seemed like senseless characters.
 • The Deer and the Cauldron 2014 – Yes, I managed to finish it awhile back. One of the new adaptations I actually watched and enjoyed, considering how it’s from the same team as the ones whom made the new version of DGSD.
 • The Demi-Gods and Semi-Devils 2013 – Finally a version I truly like. It’s all in the review so I won’t repeat here.
 • The Kind of Yesterday and Tomorrow – So long ago but really enjoyable.
 • The Legend and the Hero – I can’t believe I survived this but yeah.
 • The New World (新世界) – Although I was very disappointed in the ending and some of the repetitve stuffs (like I mentioned in different posts about the drama), I was glad I watched it. There were still some good things about it. So yeah, episode summaries finished already, lol.
 • The Legend of Dragon Pearl – Ridiculously amusing.
 • When Dolphin Met Cat – Frustrating on many levels but I just had to dive in, lol.
 • True Love 365 – The last Qiao Qiao drama that I watched fully and enjoyed.
 • When Heaven Burns – So long ago. Or it seemed that way to me with TVB series.
 • Xiao Hai Da Ren – Just epic!
 • Yours Fatefuly – The last Kingone drama that I actually watched fully.
 • Yuan Lai Wo Bu Shuai – So fun to watch at times. The randomness of old school days. Even if the later parts made me kind of mad, still enjoyed it as an overall.

Current Dramas:

 • Disclosed – Episode 2 – I was checking testing to see how it was before diving in for real later.
 • Dong Jiang Heroes – Episode 21 – This is actually my #1 priority. I had to stop because stuffs got deleted. But I’m back on track now. Just need to find time. After this, I might jump back to Monga Yao Hui or Love Family, whichever one I feel like it.
 • Empress Conquers (天后之征) – Episode 3 – I had to jump back and watch part 1 since I didn’t really get what was going on. AND yes, this saga is more along of the controversial side, not typical idol dramas. So some might not be able to handle it.
 • Father and Son (父與子) – Episode 12 – Yes, after 4 years and I’m still only at 12. It’s on and off for me since I got quite frustrated with some characters so yeah. I couldn’t believe I made it up to 12 either, lol. It’s like about 2 hours in episode so yeah. A bit trying. But I knew what I was getting myself into so can’t complain much, lol. Just watching it slowly in the background.
 • Galileo II – Episode 2 – I currently am halting this since I got a bit disappointed. Not giving up though.
 • Garden of Life – Episode 2 – Will go back to this one day. LOL!
 • Home (回家) – Episode 2 – I meant to continue this. It’s just that I need to clear off my list first.
 • IUUI – Episode 2 – I ended up jumping back to do episode reviews, that’s why I took so long.
 • Liao Zhai III – Episode 2 – YES, I hunted this down to catch up on as well. Watching it on and off so reviews will be delayed.
 • Love Family – Episode 9 –  I was surprised that it caught on with me so fast. But I had to put it aside for now to finish some others first.
 • Lucky Touch – Episode 2 – Yes, I need to go back to this.
 • Monga Yao Hui – Episode 3 – I finally got a hold of this and started watching. It’s actually quite intriguing. Will try to find time for it.
 • Sunshine Angel – Episode 2 – I started watching but like the other ones, had to halt.
 • The Four 2013 – Episode 15 – Yes, I was slowing down to wait for new episodes. So will come back to discuss when I get further along the way OR be done with it. Whichever comes first.
 • The War of Beauties – Episode 15 – I had to halt this since it got very frustrating. Will try to get back in it and watch past that.
 • Tong Flowers Love – Episode 2 – I totally forgot about this one, but yes, had watched it, somewhat.

Upcoming Dramas:

 • 7 Friends – I want to watch just for kicks, lol.
 • Aquarius – YES, I have a lot on my list yet still looking forward to new dramas.
 • Biao Men/ The Great Protector – I know it already aired. But I need to put it here as a note for myself.
 • City of Angels – Qiao Zhen Yu! LOL!
 • Dan Shen You Yue aka Single & Still Dating – Come on! I can’t believe we have to wait until the end of the year for this.
 • Full Moon, Curved Saber 2012 – OMG, please release this sometime in my lifetime. Some of the dramas from 2013 finally aired. Why can’t this one air faster?
 • Fu Rong Jin – Mostly because of Eric Huang, but we’ll see.
 • Murphy’s Law of Love – Aside from the stupid, overly corny beginning and an attempt to milk and/or shoved some drama into our throats again, I wanted to watch it for Danson and Li Jia Ying.
 • RPOGE – If I have time.
 • TiAmo Chocolate – Although it’s not so high on my list anymore BUT I hate to pass a Van Ness and Joanne collaboration.
 • The Crossing Hero – Not sure if I would carry through but might check it out.
 • The Four Horsemen – Dou Hua Mei! And I don’t mind the rest of the cast.
 • The Lost Tomb – I need to make time.
 • The Queen – Yeah, I let this one slip by too. So need to jump back and watch.
 • The Way We Were – Yes, I wanted to watch this. But look at my ‘current’ list already piling up, LOL!
 • Women on the Breadfruit Tree – Just because, lol.

On-Hold – STILL:

 • Autumn’s Concerto – I thought I had resurrected my excitement to continue watching but the buzz died down again so it’s still suffering on my list.
 • Channel X – Too long ago but I’m still planning to watch it in the future.
 • Chinese Paladin III – I took out the episode summaries already and decided to do a more detailed version instead of just a vague report. So yeah. Will take awhile though.
 • Evil Spirit 05 – Episode 3 – Unfortunately, I had to halt this after just several episodes because it was boring me to death. Sadly.
 • Love Buffet – Not too high on my list right now, since I have other things to watch.
 • They Are Flying – Still in the loop.
 • Zhong Wu Yan – Still in exile. I don’t think I need to explain anymore.
 • Xiao Ao Jiang Hu 2012 – I would love to watch it faster! BUT it’s annoying me to the point of infuriating. Then I had to fast forward too much so yeah.

Cancelled:

 • Come Home Love – Sorry, I had to quit after like 432 episodes. It’s driving me insane with the plot getting lamer and lamer. So yeah. Such a shame though since it has great potential. If only they didn’t get greedy. On one hand, I love the majority of the cast. On the other hand, I just want to end already if they can’t come up with decent material.
 • Love Keeps Going – NOT so interested in it after several scenes. Yes, people are probably thinking I’m extreme with only several scenes BUT that’s my patience for dramas nowadays, especially when it’s trying too hard. NOT blaming the cast. It’s just that some of the dramas just suffer from constant repetitive path. Or more like producers kept choosing the similar books to turn into TV dramas.

What do you make of those lists, eh? YES, it’s epic long. But like I said before, it was since 2011. And I do know some were repeated/listed again since I did mark progresses with my end of year updates, but this is about dramas only so I thought it was not too over to include ’em all. I’ll try to remember and update more often so it wouldn’t be such a clutter in the future. I sure hope so! LOL!

Until next time…

The Deer and the Cauldron: Review

Like I said in the other post, one has to get past the first episode before deciding to actual continue or not. I continued on because that was me. After all, I did wait for more than a year so it’s hard to just let go. Besides, I was curious what else was placed in.

This one actually continue the trend from DGSD in that it captures the story by the active participation of the characters during the actual events instead of playing on the recounts of other characters. Like how it was with the Zhuang family’s tragic event, they actually let the scene unfolded with how Ao Bai actually went through the whole process of presenting the case to the king too, not just some side discussions and then there were recounts later on. (Okay, bad example since in other adaptations – or the ones I did actual watch, they showed the events unfolding as well but only some glimpses here and there.)

Main Cast:

 • Han Dong as Wei Xiao Bao (韋小寶). After the first episode and then eventually the second, third, and fourth episodes, I decided to give up on him being Xiao Bao. NOT saying I totally hate it. I just feel that I’ll just watch him but his own version of Xiao Bao or more like Da Bao (大寶), lol. Because he’s far from ‘xiao’, both age-wise and height. Yet Han Dong does make it bearable at times and enjoyable at others. So I don’t think his acting is terrible because his character in here is indeed like Xiao Bao in the novel on some levels, but considering the age of Xiao Bao in the novel, it just doesn’t cut. So yes, after awhile, I have to abandon the novel and just focus on him. So when I got past with looking at age and height, I was totally blown away with Han Dong’s portrayal. I will admit that he sometimes exaggerate with the humor. But the rest of the time, I can’t stop laughing or keep watching on to the next episode. It’s like addicting for me in that sense, trying to see what else he could do. (Even knowing what scene would take place next, it’s still addicting.) What got me laughing so much was how they changed some of his style and made him used some deeper words to mock the the people who came to cause trouble at the Shaolin Temple than his usual obnoxious self would use at other times. Then there was also some of his behaviors, not so over like how he was seemed so upset the majority of the time regarding some matters. Sure, he had his moments, but it was like the essence of the character from the novel coming out in here. There was a mixture of seriousness and humor, like it was appropriate at times. I like how he handled the situation with Jiu Nan Shi Tai, whether she deserved his pity or not. Yet he was sincerely helping her and trying to protect her (after the initial con), not just wanting to lure her away to save the king. He also worried for her. And oh yeah, I just love his taunting expression. It makes you want to smack him in the face too. At other times, you couldn’t help but want to side with him too. He’s just too slick and amusing on many levels.
 • Wei Qian Xiang as Emperor Kang Xi (康熙). He indeed exudes a very royal image in here and is charming as Kang Xi at times and strict enough as others for the role of Kang Xi. He could also be humorous when time calls for it. One of the most touching scenes with him was the part where he got to see his father again, talking a bit and saying goodbye for the last time. I also like how he sort of still treated Jian Ning as his sister and pleaded with the empress to spare her, telling her he would have some sort of solution to the situation so Jian Ning wouldn’t go storming in to keep bothering her.
 • Wei Xiao Bao’s 7 Wives: Yeah, he has 7. Everyone who read the novel know.
  • Zhang Meng (张檬) as Shuang Er (雙兒). Very disappointed in her hair. YES, even if it’s on screen, I can’t even get over it. It makes it even worse, because I could say it’s the angle of the pictures at times when they release the stills. But it doesn’t get any better on screen. I rather watch her at parts where she poses as the guy since I wouldn’t have to see the hair. Well, the back part isn’t as bad, but the front part would be better off as curls, not that hideous bit. Whoever think it’s cute to do that to her hair must be crazy. What else? They got creative with her character. It wasn’t the first time they switched up Shuang Er and gave her more story. They went all out and made her somewhat of an undercover agent at the king’s uncle’s place. Then later, she stayed to assist Xiao Bao from time to time. It was bugging me at times with the inconsistent of appearances like how it bugged me with Jian Ning’s appearance too early. But I warmed up to it later, so PHEW. I would hate to not enjoy watching Shuang Er and it would be a pity since I had loved seeing Zhang Meng as Shen Xian Jie Jie. What I really loved was the part about her posing as the ghost, it was hilarious and cute. But what got me laughing even more was how they made her not one of the servant girls for the Zhuang family yet she was the daughter, really? Then it got annoying again since she was appearing at the wrong time, especially the part where Jiu Nan Shi Tai appeared and it led to the part that it was focused on him and A Ke, etc, they made Shuang Er appear again and even the princess. So it was WAY off for me. And it was exaggerating things. Sure, I love Shuang Er, but things could be just too much. What was that with the wedding and all? Then he wasn’t afraid of the princess anymore that he wanted to offend her? (Really?) Um, I got it that they had to change Shuang Er up since they did change her character to being the daughter of the Zhuang family, but it seemed like less appealing than before for some odd reason. YET, yes, I wanted to delete the previous parts, but I couldn’t do it, SO I will say YET after I took a break and calmed down, I continued to watch on and actually got suck into the story. It was possibly because of the scene in the rain and the song, etc.
  • Wu Qian (吴倩) as Mu Jian Ping (沐劍屏). Funny at first yet it made her somewhat of a fierce person later on as she appeared more. I didn’t mind that. But what I minded was how it made her having some side romance with Feng Yi Fei. Luckily, it showed that she wasn’t just obsessed with him but she knew that he’d lied to her about stuffs and was actually able to stand up for herself. What was even cuter and made me remember some scenes in the novel was how she wasn’t a doormat or too obedient to Xiao Bao’s words at times. Like how when they had the encounter in the palace at last, she was really fighting him. It wasn’t until she realized he would help her and saved hers and Fang Yi’s lives that she was a little gentler to him, etc.
  • Zhao Yuan Yuan (赵圆瑗) as Fang Yi (方怡). The switch had me disappointed too because like I said in the other post, I sort of have the image of Zhao Ke as Fang Yi in my mind already. However, that totally changed when Zhao Yuan Yuan appeared as Fang Yi. She was indeed strong and powerful and suitable as Fang Yi. I thought she really brought out the character quite well. I totally forgot who was supposed to be cast as Fang Yi in the beginning. What was surprising was she made me love the character Fang Yi, which is super rare (as I mentioned before in the character introduction post). What made somewhat of a difference in here and was a bit interesting was how she acknowledged early on that Xiao Bao was actually a kindhearted person, even if his mouth was running at times. (YES, she said it after Xiao Bao left that one time to think of ways to sneak her and Mu Jian Ping out of the palace, etc.) What was puzzling was how they sort of cut short the part where Fang Yi was involved with the schemes of trapping Xiao Bao and luring him to the Dragon Island. Not like I wanted it to drag out. But I was just wondering if because they had to film some scenes again that they decided to cut it or if their initial intention had been to cut that bit of the story short and focus on the other parts of the plot. Maybe, maybe not. But in a way, I’m glad. Even if they sort of took the easy way out. Yet maybe they were saying like Fang Yi wasn’t able to control a lot of things. Like how she and Mu Jian Ping didn’t really get in an official goodbye with Xiao Bao either, except for just standing there and staring at him, etc. The later parts didn’t let her off, considering it was already once too many times. It made sense and in a way she wasn’t so passive about it. She did regret it but wasn’t becoming all pitiful either. It sort of made me respect her more than just plain play the pity card like some past versions. I don’t know. It felt fake for some reason, but this one, she wasn’t too trying to be pitiful in front of him when the actual confrontation came forth. (Well, the scenes where Hong An Tong was around was different since she was still supposed to be scared.) Or should I say some past adaptations either made it too pitiful and tried to say it was okay (even if we understood her situation), letting her off too easily OR just plain made her too WAY over. So I think the mixture in this adaptation made it my favorite.
  • Viann Zhang (張馨予) as Su Quan (蘇荃). They had to make her look older than Han Dong, which was a bit hard, lol. Yet it wasn’t too bad. As long as she looked older than the other girls, it was fine. She was seriously beautiful as Su Quan and also quite brilliant and powerful in her own way. Yet when she finally followed Xiao Bao, she seemed gentler, which made sense as well. Yet she didn’t lack in intelligence because the other wives needed her to calm them down when they were too rash with their decisions at times.
  • Loura Lou (娄艺潇) as Princess Jian Ning (建宁公主). Hilarious! She was sadistic all right. Yet Loura made it really funny and addicting to watch even. She was sure full of tricks. They focused on her a lot in here but for once, I didn’t mind. Although she wasn’t supposed to appear so early like that but I soon forgave them because of Loura’s portrayal. She sure made me want to keep watching Jian Ning and what she might be up to next. They also got Jian Ning in on many schemes, like sneaking out to see Wu Ying Xiong’s face (with the suggestion from her royal maid). It was just too hilarious to watch. It made me even more impressed with Loura’s acting. Strangely, she was the only one that I didn’t mind appearing too much, although I did say I was annoyed with the whole way off with the wedding scene regarding Shuang Er and Xiao Bao, but for some reason, I wasn’t that annoyed with her. Perhaps it was Loura’s portrayal. Sad, but yeah. Also, I loved that they included that she also got a chance to say goodbye to her father for the last time, even if he wasn’t her father. I mean since she was already appearing so early and all, it made sense to get her involved in those scenes too. Even if she seemed cruel and obnoxious at other times, but I think it made sense to miss her father and demanded to see him and say a few words of her own before they return to the palace.
  • Mona Wang Ya Hui (王雅慧) as Zeng Rou (曾柔). So cute! Anticipated her appearance right from the start. So when she was around, loved her. She appeared on some parts that were off too, but I didn’t mind. I probably am appearing to be quite mean for picking on ZM/SE rather than Loura or Mona, but it was hard not to since it was too much out on the tangent with the wedding and all. Anyway, she was less active at times but there wasn’t time so I had to forgive them. The later scenes after she had followed Xiao Bao already called for a little more time so it was nice seeing her interacting with the others without being monitored by her seniors, etc.
  • Jia Qing (贾青) as A Ke (阿珂). She didn’t disappoint. Finally a version that I could love A Ke from the beginning without getting petty about picking on her. There were many things that made more sense with the expansion on her story. The fact that they incorporated how she found out about Zheng Ke Shuang made it less like she was just following Xiao Bao just because of the baby. Well, she realized many things too, but I like this version better with how she realized how scary Zheng Ke Shuang was, and tried to escape on her own. Even if she was unsuccessful, but she sort of saw his true self exposed to the point of unbelievable, wondering how she could have fallen for him in the first place. The scene how she tried to inform Xiao Bao of Zheng Ke Shuang’s intentions though too late was also convincing. She exposed him to the max, which made sense with her personality, always straightforward and it fitted with her boiled up anger from inside as well. After being trapped for too long, she had to get it all out to the others, not just trying to score points with anyone or sliding by.
 • He Zhong Hua as Chen Jin Nan (陳近南). Wei Xiao Bao’s master and the leader of the Heaven and Earth Society. Um, he wasn’t supposed to appear at that one part and then on some other occasions. It was once again off. But since fighting was involved, I guess I shouldn’t complain too much. Regarding the actor, because he’d been in too many villainous roles, it was sort of hard to adjust, lol. However, in the later parts, I got used to him. He brought forth a different feeling to the character and was convincing enough in that sense.

Supporting Cast:

 • Samson Lai (賴水清) as Ao Bai (鰲拜). Once again the director took on an important yet short-lived role. However, he extended it a bit so it seemed like the character Ao Bai was fierce and ruthless and wanting to take the power from the king AND not just mentioned briefly at certain scenes. It was like the director refused to die so soon, lol. But I was laughing so hard at their attempt to come up with all the ways to attack him and take him down. And then eventually, realizing he was unstoppable – but not really.
 • Ji Chun Hua as Hai Da Fu (海大富). He was hilarious at times later. He was still creepy and cunning and unpredictable, but it made more sense that he tried to keep it under wraps with his investigations so he wouldn’t appear as suspicious. I found it funny that he was laughing at Xiao  Bao too about Xiao Bao having to sew the handkerchief for the princess.
 • Michelle Yim as the Empress. Very beautiful and suitable for the role. Loved how they focused on her costumes, etc. Michelle didn’t disappoint at all with her acting. Whether she was posing as the fake empress or when she had acted as the real empress.
 • Li Qing Xiang (李慶祥) as Suo E Tu (索額圖). Xiao Bao’s sworn brother. At first, I thought he was too serious. Yet I realized it was suitable because of how things were with taking care of stuffs for the emperor. Later on when they went to Ao Bai’s resident to collect all the possessions, his humorous side shown.
 • Anthony Lau (劉永) as Duo Long (多隆). Also Xiao Bao’s sworn brother in here. He wasn’t supposed to be yet they added this bit (or was that in version 3?) They made him funny – as suitable alongside Xiao Bao.
 • Liu Zhang Sheng (刘长生) as Xu Tian Chuan (徐天川). One of the wise elders. Could be hot-headed at times,  but only regarding to his situation.
 • Min Zheng (闵政) as Feng  Zi Zhong (风济忠). Supposedly a spy for Emperor Kang Xi so he knew a lot of stuffs going on at the Heaven and Earth Society. However, in here, he is portrayed as a person of the Heaven and Earth Society yet wanted the leader’s spot hence conspiring with many others, like Ao Bai for instance. Still later, he was also revealed to be a spy for the emperor. Or did he switch sides in here? It was getting too confusing with people’s motives so yeah.
 • Liu Chang De (刘长德) as Feng Yi Fei (风逸飞). Feng Zi Zhong’s son. A made-up character? I swear I don’t remember him. At first I was annoyed with him appearing and all since he didn’t exist anyway. But then he appeared less so I didn’t gripe as much anymore.
 • Liu Wei (刘威) as Qian Lao Ban (錢老本). Hilarious. Got into a bunch of schemes with Xiao Bao when he was trying to send Xiao Bao messages via hidden letter, etc.
 • Galen Yu (余家伦) as Taoist Xuan Zhen (玄真道人). Intelligent and knowledgeable. Often the voice of reason and calmness among the group. Yet ironically, he was later stopped by others with his somewhat rash behaviors. Wasn’t too bad.
 • Wu Li Peng (邬立鹏) as Mu Jian Sheng (沐劍聲). Not really making an impression for me. He seemed too plain for some reason.
 • Wu Hua Xin (吴华新) as Liu Yi Zhou (劉一舟). Cowardly all right.
 • Ren Xi Hong (任希鸿) as Wu Li Shen (吳立身). Righteous and loyal to Xiao Bao after Xiao Bao saved him that one time.
 • Lu Yong (卢勇) as Hong An Tong (洪安通). They made him not only fierce, crazy, scary, and cruel in here yet also somewhat of a pervert. Yet I didn’t mind since just plain pile it on, lol.
 • Wang Yi (王怡) as Mao Dong Zhu (毛東珠). The Fake Empress aka Princess Jian Ning’s real mother.
 • Lin Yi Zheng (林以政) as Shou Tou Tuo (瘦頭陀). Princess Jian Ning’s real father. He was too funny for me to take seriously. But I guess that was the point at some parts.
 • Gu De Chao (辜德超) as Pang Tou Tuo (胖頭陀). Easily conned by Xiao Bao after his initial schemes with the other.
 • Han Yin Long (韩银龙) as Taoist Wu Gen (無根道人). One of the people from the Dragon Island. One of the hilarious scenes I remember of him was how when Xiao Bao was trapped on the ship and he had to keep guard, making sure Xiao Bao didn’t make any rash moves. He kept saying “Don’t know” whenever Xiao Bao asked him a question. Sure took patience.
 • Feng Jin Gao (冯进高) as Wu San Gui (吳三桂). He looked fierce and cunning all right.
 • Jia Qing as Chen Yuan Yuan (陈圆圆). A Ke’s mother. Portraying another role in here, but it made sense since A Ke looked like her mother. Other versions had let the actress who portrayed A Ke portray her so why not? Also convincing, considering how Jia Qing had portrayed double roles in the past.
 • Samuel Koo/Gu Bin (古斌) as Wu Ying Xiong (吳應熊). I swear when he first appeared until several episodes later, I kept blurting out loud that I know him from somewhere but can’t seem to pinpoint exactly. It bugged me so much that I had to halt the drama like 3 more episodes later to check his profile. Then I realized who he was. Long Tian Xing from “True Love 365”. YUP! I remember liking him in there. So of course he looked sooo familiar. It was just that ancient setting versus modern. So now that I got my answer. It’s a shame, but I think he really suited the character of Wu Ying Xiong.
 • Lin Jiang Guo (林江国) as Zheng Ke Shuang (鄭克塽). Um, although Xiao Bao called him “White Face Dude” (literal translation here), but I wasn’t sure if he was darker than Xiao Bao at various points. Mean, but I was serious, I was pondering. Anyway, despicable all right, and crazy like his master too.
 • Meng Fei (孟飞) as Feng Xi Fan (馮錫範). Zheng Ke Suang’s master. I had to get used to him being the villain. Those who watched really old movies/TV dramas know him to be taking on more righteous roles – whether just honest or at times playful. Yet I haven’t watched him for a long time now so I guess whatever, lol.
 • Wang Wan Juan (王婉娟) as Jiu Nan Shi Tai (九難師太) aka Princess Chang Ping (長平公主). The actress who portrayed her was seriously beautiful. They made her less fierce in here. Well, she could be fierce, but possibly trying to not go on a tangent for her too so made it less crazy on some parts.

Other Characters:

 • Jin Song (晋松) as Mao Shi Ba (茅十八). They made him appear a little more in here at the beginning and extended his scenes a bit. It was refreshing in a sense yet once again exaggerated.
 • Wang Lin (王琳) as Wei Chun Hua (韋春花). Xiao Bao’s mother. Hilarious all right. It was driving her crazy at the end with Xiao Bao’s drawings so she blurted out about him not learning how to read and write so they had to guess with the drawings.
 • Wang Wei (王薇) as Yin Hu (銀 狐). Her role seemed to reduce in appearance after they swapped out Zhao Yuan Yuan for her to take over. Yet it wasn’t too much since her character didn’t exist anyway so it wasn’t like it was too much of a lost.
 • Louis Tang (唐谨) as Wen You Yi (温有义). Hilarious.
 • Hou Rui Xiang (侯瑞祥) as Wen You Dao (温有道). Same, fun while his scenes lasted.
 • Roy Liu (劉德凱) as Shun Zhi (順治). Emperor Kang Xi’s father. Short-lived role but in a way it was all right.
 • Ashton Chen (釋小龍) as Master Jing Yuan (静圆法师). He was actually the monk responsible for training a group of kids special techniques to fight Ao Bai. It was fun seeing Xiao Long in a monk role once again and associating with Shaolin as well. I was laughing too hard because they got so creative yet it wasn’t too bad. They raised Shaolin up to another notch regarding martial arts and all.

Couples/ Friendships/ Other Relationships, etc:

 • Han Dong and Wei Qian Xiang as friends or enemies or just plain simple thinking at one time. Minus the fact that they were supposed to be the same age so Han Dong looked odd alongside Wei Qian Xiang, I could accept this collaboration. They were indeed hilarious at times. Then as the plot moved on, I got used to them more and more as a team. It was indeed funny at times and hectic at others. I could feel the conflict within them, considering their roles as supposedly emperor and just another person under his rule. Yet it wasn’t so. They tried to stay friends at times yet it was hard, considering how Xiao Bao already know Xiao Xuan Zi was the king. It was also a constant struggle with Xiao Bao trying to stay true to the Heaven and Earth Society versus the king. One of the hallmarks of their relationship was the scene in Xiao Bao’s cell where he begged the king not to kill his other wives and kids as well. He called out Xiao Xuan Zi yet wasn’t abusing it. It was a last resort for him in desperation. Finally the king agreed. So he thanked him, addressing him as the king again. Then what lifted all the intensity of the past scene was how Xiao Bao thought they were all dead and launched right into cursing the king for not keeping his words and the king appeared and asked if he was done. He was far from done, lol. He wondered if the king got killed off by the Heaven and Earth Society already and said it was deserved, considering how the king didn’t keep his words, lol. Hilarious all over again and indeed it was hard to kill his childhood friend so the king let Xiao Bao go but with another duty, just not keeping him under close scrutiny anymore. To the public, Xiao Bao was already dead so there was no point, just let him be with his family and protect the royal spot.
 • Han Dong and He Zhong Hua as Chen Jin Nan and Wei Xiao Bao aka master and disciple. At times, Xiao Bao was really sucking up with his master and trying to get out of the old man’s maintenance. However, I think the best part that captured their bond as master and disciple was Chen Jin Nan’s death scene. I have to say that scene sold me more than how some of the past adaptations had it. At this point, not only dialogue was well performed but also how the two actors acted the scene out. I felt it was too routine with the other adaptations. This one sort of made me feel it was real. The music also aided the cause. And for once (or probably stretching it by now, lol) but I liked how they didn’t make Chen Jin Nan chide Xiao Bao for lack of trying to learn martial arts or other things. Yet he just said that regardless of whether Xiao Bao knew those or not, Xiao Bao was still his good disciple.
 • Han Dong and Zhang Meng as Xiao Bao and Shuang Er. Under her character discussion alone, there were mixed feelings, obviously. Yet I think that I got over some of those exaggerations later on. Like I said, it was the scene in the rain with him chasing after her and telling her that he had liked her a long time already, etc. It was really touching. The song helped also. Although they don’t have as much chemistry as him and some of the others in here yet their story made up for it. It really got me sucked into it, which I swear I’m very stubborn (as seen with past comments). Yeah, so I got sold with their story and sort of forgave them for extending that bit. They went even further by saying how it took Shuang Er for Xiao Bao to be so rash as to point the knife at the king. It was in his desperation but it showed how much he cared for Shuang Er to do such. Even the king was shocked (which made sense), considering how Xiao Bao had never go against him like that.
 • Han Dong and Loura Lou as Xiao Bao and Jian Ning. Already convinced of their chemistry in “The War of Beauties”, I wasn’t surprised that they once again shine as a couple. This time, their roles were totally different, especially her since her character had changed 180 degrees. I still love watching them and was surprised that I like watching them more than him with some others in here. Even when she was so obnoxious and out of line. Yet what I found cute with how he still tried to cheer her up near the end of the series. That was the part where she was saddened because the empress didn’t seem to care for her. He made up a lame excuse, but still attempted to cheer her up. Sure, it made sense if he were to ignore her like some previous version where she was cruel. Yet I felt this one, he was fair to everyone, even Jian Ning. What I found cuter was how she kept tugging on his hair each time they were discussing stuffs around the house.
 • Han Dong and Wu Qian as Xiao Bao and Ping Er. Cute. I didn’t know how they would fend though I did like the beginning story of how they met. Well, it was quite accurate with the novel so it helped. But their chemistry was still unknown for me until later. I found it was enough, not trying to be so dramatic on purpose.
 • Han Dong and Zhao Yuan Yuan as Xiao Bao and Fang Yi. Their story wasn’t really emphasized at the earlier parts  of the story yet later it extended a bit to make it less frustrating of how Xiao Bao just forgave her like that. He brought up the past several times yet it was all for fun. Interestingly, the others sided with her, lol.
 • Han Dong and Viann Zhang as Xiao Bao and Su Qian. I think the addition with the side story of how Xiao Bao and the others saved her and gained her trust after the whole Dragon Island fiasco sort of add to the story, not just how he suddenly gained a wife because of the other incident. I felt it was hilarious too that she suddenly called him “Hubby” when he went against Hong An Tong.
 • Han Dong and Mona Wang as Xiao Bao and Zeng Rou. Was so ready to enjoy their collaboration again since I did love them in DGSD. She has less scenes with him versus the others, or it felt like so. But there were so many things going on already, so I didn’t mind that. I enjoyed how they were once again paired off.
 • Han Dong and Jia Qing as Xiao Bao and A Ke. Considering how their relations were in DGSD, I find it hard to imagine at first. But in here, they just jumped right into their characters that their interactions were addicting to watch. I was wondering when was the turning point and felt like that flowed nicely as well. Like I said in the character discussions, I liked how they made A Ke discovered more about Zheng Ke Shuang, not until like WAY later. That had seemed rushed for me with some past adaptations. So I liked this bit. I forgot what happened in the novel and will have to check. But this one totally won me over.

Likes:

 • The Continuance of Active Storytelling. It’s the technique I talked about at the beginning of the review, like how they would present the scenes and let it play out without too much recounts, making us see how each character had reacted during those times. I actually like this more than the passive recounts that it’s hard to grasp at times. Then the whole filling the gaps and explaining stuffs at times made it more convincing in a way. Yes, I was sort of feeling like, “What?” at times because of certain lapses here and there, but other parts made sense.
 • Music. Like how DGSD was, I like how they worked on the music for this one as well. Love the main theme and ending theme as well. Both were unique for its purpose, plus that one song during the rain scene between Xiao Bao and Shuang Er was really sad and touching.
 • Accuracy. Okay, take out the additions of stories, the essential scenes were seriously dead on. They even fine-tuned it a bit so it was even more flowing. I loved that. It amazed me even more.
 • Population. Seriously, sometimes in some adaptations, I feel like it was so weird. I didn’t watch the previous version, but some past ones have it so that it seemed like Xiao Bao was always by himself, especially when he was going out of the palace to do stuffs for the king. Okay, NOT the later parts, but some parts when he was still posing as an eunuch. This one, it seemed like he has people with him, like the scene where he went to confront Wu Ying Xiong about the weapons and all. (And I’m not picking on the parts where he sneaked out to see the people of the Heaven and Earth Society, lol. Since it was essential that he went alone on those missions.)
 • The fact that Xiao Bao seemed to care about all the wives – and they learned to get along later on. Yeah, it’s hard to be all fair, considering how many wives he have. However, this one, he tried to be as fair as possible. Even if he joked at times and brought up the past, but he still made extra effort to treat everyone the same. Plus, how all the wives got along with one another and at times even ganged up on him. It was a riot. Serves him right, I guess. Sure, they were somewhat scattered at first, but later they even helped one another with stuffs or tried to work with each other to save Xiao Bao.

Discussions:

 • Should Han Dong and Wei Qian Xiang swapped roles? This was actually addressed by many before when the cast was announced. I just want to revisit this again after having watched already. Going into it, I was so seeing how Han Dong’s age and all was affecting it. However when I watched on, I think Wei Qian Xiang was already good as a the emperor. NOT saying that Han Dong wouldn’t look good being royal and all, but I felt Wei Qian Xiang fitted the role as the emperor so well in this case. If only Han Dong had taken on this role ages back, it would be great. Yet I liked their collaboration together so if it was years ago, maybe Wei Qian Xiang wouldn’t get this role? The gap in life and whatnot, but Han Dong didn’t disappoint me in acting, only appearance-wise that had worked against him.
 • Exaggerations/Additions. Um, mixed feelings throughout. At first, I was like: Really? YUP, I was that technical. I soon loosened up around episode 2. Although I was still saying “Really” throughout but I wasn’t as picky anymore. It wasn’t like I gave up on it. But I decided to see what else they could come up with. After all, some of the stuffs they cooked up were actually hilarious, not always throwing in soapy stuffs like someone and expect people to endure it. (Well, some people like those stuffs but I don’t, NOT especially when it wasn’t supposed to be a soap.)

WHAT?!?! These are the moments I swear I don’t know what possessed them to put it in.

 • Mu Jian Ping and Feng Yi Fei? Like really? I like the extension of her story so she have her own side one. Yet with Feng Yi Fei? Really? But like I said in her character section, lucky it wasn’t just some obsession only. It wasn’t like she was that easily conned.
 • Shuang Er became the Zhuang family’s daughter. And what was weirder was how her mother said that she sent Shuang Er to accompany Xiao Bao because she wanted to forward the cause of their revenge. What? YUP, her mother said to her that it was Emperor Kang Xi’s fault and Ao Bai’s death was just part of it as a cover up. So having Shuang Er follow Xiao Bao was to have a better chance to kill Emperor Kang Xi. Nice? Yet later when I thought of it, it sort of made sense for this version. I meant not that I like the change, but since they made Shuang Er the Zhuang family’s daughter already, of course she can’t just follow Xiao Bao like that, under the circumstances. So they had to add in the the bit about her following Xiao Bao because of alternate motive. Since it was easy for her as a servant girl to follow Xiao Bao was part of the whole gratitude thing, but now that she was the Zhuang family’s daughter, how could she follow a guy around like that?

What about the ending? Seriously, I was stumped. I meant I was unfamiliar and somewhat troubled by how it was Shuang Er undoing his plan with trying to flee safely. Yet it seemed forgivable because the nature of Shuang Er’s background had changed and then how the story was led on with the king having to do with the deaths, but it was just a misunderstanding. The touching bit with the farewells with his wife sort of made up for it. Then the funny scene with thinking they were all dead already so Xiao Bao scolded at the king. It sure let up some hectic feelings of the previous episodes. What was funniest wasn’t the part where they all resided at that one place in peace. YET what amused me was how the setting of where they resided. I wasn’t feeling amused because of how things turned out since it wasn’t a bad ending. I liked how they were residing at a place that they wouldn’t be disturbed anymore. But the setting was where Han Dong’s character Wu Tao in Sheng Yi Da Dao Gong resided at. Nice?

If you want to watch and judge for yourselves, click here. (Note: Some episodes got mixed up or got cut off, might want to find other sources for those instances.)

*Images were captured by DTLCT